Regler för Grand Prix i långlöpning


Regler för Västerbottens Grand Prix i långlöpning

Grand Prix i långlöpning är en poängtävling som bygger på ett antal stora långlopp (landsväg, terräng och bana) och med vars hjälp man kan kora Västerbottens bästa långlöpare (herrar och damer) under varje tävlingssäsong. Syftet är att stimulera intresset för långdistanslöpning i länet både elit‑ och breddmässigt.

Den manliga resp. kvinnliga löpare som segrar i Grand Prix får Västerbottens Friidrottsförbunds Grand Prixpokal och inramat Grand Prix Diplom. Namnet på segrande man respektive kvinna graveras in på pokalerna. De tio första får en minnesplakett som delas ut vid Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte i februari varje år. Vilka långlopp som skall räknas in i Grand Prix bestäms vid VFIF:s planeringskonferens i december varje år.

Priser i form av träningsbidrag delas ut till de främsta (tre herrar och tre damer) vid årsmötet i februari. Varje löpare får räkna högst fyra lopp i våromgången (GP 1–GP 8) och högst fyra lopp i höstomgången (GP 9-GP 17). Det krävs totalt minst två terränglopp och ett banlopp bland de 8 poänggivande loppen. Minst ett av loppen skall vara något av långloppen  Viskaterrängen den 12 juli eller Örträsksjön Runt den 19 juli .

Vidare lottas träningsbidrag ut bland alla som deltagit i minst 8 tävlingar i motions‑ eller tävlingsklass (seniorer/ veteraner) där man får räkna högst fyra lopp i GP 1 - GP 8 (våromgången) och högst fyra lopp i GP 9 - GP 17 (höstomgången). Det krävs totalt minst två terränglopp och ett banlopp bland de 8 loppen. Man deltar på valfri sträcka och behöver således inte ha tagit poäng i tävlingsdelen av Grand Prix! För att vara med i utlottningen skall man även ha deltagit i minst ett av långloppen Viskaterrängen den 12 juli eller Örträsksjön Runt den 19 juli .

Alla som deltar i utlottningen tilldelas också förbundets minnesplakett vid Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte i februari.

Poäng i Grand Prix - individuella tävlingen - får de 15 första i var och ett av de uppräknade långloppen enligt följande: 1:an 20 poäng, 2:an 16 poäng, 3:an 14 poäng, 4:an 12 poäng, 5:an 11 poäng osv. ned till 15:e löpare som får 1 poäng.

OBSERVERA att det är de sammanlagt 15 bästa i varje lopp oavsett klasstillhörighet som erhåller poäng. Om M 35, M 40, K 35, K 40 etc. springer samma sträcka som huvudklassen (seniorerna) får de poäng som går in bland de sammanlagt 15 bästa på sträckan.

Den aktuella ställningen efter varje tävling samt slutställningen efter avslutad tävlingssäsong publiceras i lokalpressen liksom på Västerbottens Friidrottsförbunds hemsida (www.vfif.se). Ansvarig för poängsammanställningen är Lars Lindgren, Hoppets Gränd 10, 903 34 UMEÅ, tel. 090-12 80 25, e-post: larsli@telia.com.