Summering av Broarna Runt i Skellefteå


Summering av Broarna Runt i Skellefteå 

Broarna Runt i Skellefteå avslutades den 28 maj i ett lika strålande vårväder som vid starten den 16 april (ca +20 grader).

Broarna Runt 1   16 april      604 deltagare
Broarna Runt 2   23 april      532 deltagare
Broarna Runt 3   30 april      353 deltagare
Broarna Runt 4     7 maj       565 deltagare
Broarna Runt 5    14 maj      472 deltagare
Broarna Runt 6    21maj       463 deltagare
Broarna Runt 7    28 maj      455 deltagare
Totalt                             3461 deltagare

Det är det näst bästa resultatet under 2000-talet, endast 2010 uppvisade högre deltagarantal!

Trevlig sommar!

Kjell-Göran Marklund
Tävlingsledare