Västerbottens Friidrottsförbunds utmärkelser


Västerbottens Friidrottsförbunds utmärkelser

I Förtjänstmedalj i Guld, Silver och Brons

Tilldelas person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt arbetat för den fria idrotten under lång tid. Person måste för att kunna föreslås till förtjänstmedalj inneha förbundets Diplom och Hedersmärke. Förtjänstmedalj utdelas av Förbundsstyrelsen, i princip vid ordinarie årsmöte.

II Hedersmärke

Tilldelas person som på ett för friidrott förtjänstfullt och hedersamt sätt arbetat under lång tid. Utdelning: se ovan

II Diplom

Tilldelas förtjänt person som arbetat inom friidrotten. Utdelning: Vid förbundets ordinarie årsmöte eller vid föreningsjubileum.

IV Standar

Tilldelas person eller organisation som en hedersbevisning. Standar skall även användas vid ev uppvaktning i samband med föreningsjubiléer.

Ansökan göres på blankett som rekvireras från förbundssekreteraren.

Föregående sida 

Första sidan.