Veteranåldern från 35 år
– beslut vid IAAF:s kongress


Veteranåldern från 35 år – beslut vid IAAF:s kongress
Vid IAAF:s kongress i Daegu den 25 augusti, innan VM i friidrott, röstade en mycket klar majoritet för att veteranåldern i både Stadia- och Nonstadiagrenar skall börja vid 35 års ålder och inte vid 40 år. Den motion i detta ärende som IAAF:s ledamot i WMA:s Council, Cesar Moreno lade fram fick starkt stöd av flertalet delegater, bland annat de svenska..

Det beslut som märkligt nog togs vid IAAF:s kongress i Berlin i augusti 2009 (att veteranåldern för Nonstadia skall börja vid 40 år) gäller alltså inte längre.

Vi i Veterankommittén välkomnar detta förnuftiga beslut.

Ivar Söderlind